'Öğretmenler aşı randevusu almada zorlanıyor'

Eğitim-Sen başkanı Yücel Kaçar’ın yaptığı basın açıklamasında, okulların yüz yüze eğitime geçme süreci hakkında değerlendirmede bulundu. Kaçar eğitim sürecinin bir an önce normalleşmesini istediklerini ve bu süreçte eğitimcilerin aşılanması ve hijyen konusuna değinilmesini istedi. Köy okulları, okul öncesi ve özel eğitim öğretmenlerinin yüzde 50’ye yakını aşılandı ya da aşı randevusu alabidiği, birçok öğretmenin henüz randevu almakta zorluk yaşadığını söyledi. Kaçar, hem öğrenciler için hem de kendi sağlıkları için bu konuya bir an önce çözüm getirilmesi gerektiğini vurguladı. 

KAPALI OKULLARIN VEBALİ

 Kaçar şöyle devam etti, "İngiltere'de yapılan bir araştırma sonucuna göre, yüz yüze eğitimden 3 ay uzak kalan bir öğrencinin 8 aylık bir yüz yüze eğitim kaçırmış kadar bilgi eksikliği yaşadığı belirlenmiş. Bir yıldır kapalı olan okulların vebali ağır olacaktır."  Kaçar  yaptığı basın açıklamasının devamında sendika olarak Milli Eğitim Bakanlığına bağlı “Yardımcı Hizmetler Sınıfı ve Genel İdari Hizmetler sınıfı” personeli olarak çalışan hizmetli, memur, VHKİ, şef, teknisyen gibi eğitim emekçileri ile işyerlerinde görüşerek onların sorunlarını ve taleplerini belirlediklerini söyledi.

FARKLI ÜCRET SORUNU

Kaçar, "İl Milli Eğitim Müdürlüğü başta olmak üzere, Adapazarı, Serdivan, Erenler, Sapanca, Akyazı, Pamukova, Geyve ve Karasu İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinde çalışan yaklaşık 300 eğitim emekçisi ile yüz yüze görüşerek, salgın döneminde kesintisiz olarak çalışan eğitim emekçilerinin talep ve sorunlarını topladık. Bu çalışmanın sonuçları, konunun uzmanları tarafından yapılacak çalışma sonrası rapor haline getirilerek hem kamuoyu ile paylaşılacak hem de yerel ve merkezi düzeyde yetkililere iletilecektir" ifadelerini kullandı Kaçar aynı işi yapan emekçilerin devlet statüsünde (4b,kadrolu,taşeron vb.) sınıflandırarak farklı ücretler ödenmesi konusunda da meslektaşlarımızın hakkını savunmak için gerekli yerlere ileteceğini söyledi

 

 Kaçar, yaptıkları görüşmelerde öne çıkan başlıkları da şöyle sıraladı: 

 1- İnsan Yerine Konmak, Muhatap Alınmak: Çalışanların neredeyse tamamı kendilerine değer verilmediğini, sözlerine ve fikirlerine itibar edilmediğini, muhatap alınmadıklarını, hafife alındıklarını, küçümsendiklerini ya da önemsenmediklerini dile getiriyorlar.

 2- Ayrımcılık- Adam Kayırma: Çalışanların büyük bölümü ayrımcılığa uğradığını düşünüyor. İş bölümü yapılırken, zor ve riskli işlerin paylaşımında, sınav görevi gibi ekstra gelir getiren görevlendirmelerde vb. kimi çalışanların “enformel yakınlıklarına” göre kayırıldığını ve kendisinin ayrımcılığa uğradığını düşünüyor. Çalışanlar ayrımcılığı; bir partiye yakınlık, bir sendikaya yakınlık ya da bu yapılardaki bazı kişilere yakınlık olarak tanımlıyorlar.

 3-Mobbing – Baskı: Çalışanların büyük bölümü “mobbing ve psikolojik baskı” kavramlarının ne anlama geldiğini ya da yaşadıklarının mobbing ve psikolojik baskı olduğunu bilmiyorlar. Sözlü veya psikolojik baskıya maruz kalıyorlar, ama farkında değiller. Sohbet ederken maruz kaldıkları baskılara ilişkin anekdotlar anlatıyorlar ancak buna yönelik soruları ‘’yaşamadık’’ olarak yanıtlıyorlar.

 4-Görevi Olmayan İşlerde Çalışma: Başta yetiştirme yurtlarından yetişen (koruma altındaki çocuk) kontenjanından atanan emekçiler olmak üzere özellikle yeni atanan memurlara kendileri itiraf etmeseler de, görev tanımlarında olmayan işler verildiği yapılan çalışmada rahatlıkla gözlenebiliyor.

 5- Aynı İşe Farklı Ücret: Pek çok çalışan aynı iş yerinde aynı işi yaptıkları halde farklı statülerde (kadrolu, 4B sözleşmeli, taşeron vb.) çalıştıkları için birbirinden faklı ücret alıyorlar ve birbirinden farklı özlük haklarına sahipler bu da iş yerinde adı konmamış bir kast sistemi ve hiyerarşi üretiyor. İnsani ilişkileri zedeliyor, çalışma ortamını olumsuz yönde etkiliyor.

 6-Bir Türlü Çözülmeyen Özlük Sorunları/Talepleri: Yıllarca 4-C’den 4-B statüsüne geçme mücadelesi veren emekçilerin içi boşaltıldıktan sonra 4-B’ye geçirilmeleri. 1.Dereceden emekli olunsa da 3 Dereceden emekli maaşı alınması. 3000 ek gösterge. Şeflerin ek dersleri yerine getirilen özel hizmet tazminatının düşük olması. Sene başı eğitime hazırlık ödeneğinden yararlanılma talebi. Görevde yükselme sınavı ve buna bağlı atamalarda ki eşitsizlikler, çalışanların çocuklarına yönelik kreş vb. pek çok sorunun/ talebin yıllardır görmezden gelinmesinden duyulan rahatsızlığı bütün çalışanlar dile getiriyorlar.

 7-Umutsuzluk: Çalışmanın son bölümünde yer alan; bu sorunların çözümüne ilişkin sorulan sorulara verilen cevaplardan çalışanların içinde bulunduğu derin umutsuzluk hissi tüm çıplaklığıyla görülüyor. Neredeyse bütün çalışanlar bu sorulara; “bu sorunlar çözülmez, çözülse de ben görmem ya da böyle gelmiş böyle gider” vb. cevaplar vererek içinde bulundukları umutsuzluğu dile getirmişlerdir.

 EĞTİM EMEKÇİLERİNE ÇAĞRI

Kaçar açıklamasını şöyle tamamladı, "Biz Eğitim Sen Sakarya Şubesi olarak bu çalışmanın nihai sonuçlarını rapor haline getirdikten sonra, hem bakanlık düzeyinde hem de İlimizdeki yetkililere bu talepleri bildireceğimizi ve çözüm için girişimlerde bulunacağımızı tekrar ederken, Tüm eğitim emekçilerini birlikte mücadele etmek üzere Eğitim Sen’de buluşmaya davet ediyoruz" dedi

- T54, Eğitim bölümünde yayınlandı
https://t54.com.tr/haber/6548750/ogretmenler-asi-randevusu-almada-zorlaniyor