'Sakaryaspor keyfiyetle yönetilmez'

Taranoğlu sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “Sakaryaspor Tüzüğü’nün 21. Maddesi ve İçişleri Bakanlığının Covid-19 Pandemisi ile ilgili yayınladığı Genelgeler 28 Kasım‘da Genel Kurul yapılmasına engeldir. Nitekim, Galatasaray Spor Kulübü de Dernekler Masasına Genel Kurul yapmak için başvurmuş ve olumlu yanıt alması pek mümkün gözükmemektedir.
Pandeminin etkisini arttırdığı son günlerde Genel Kurulu toplamak halk sağlığına yönelik büyük bir tehdit ve tehlike arz etmektedir.

Tüzüğe göre Genel Kurul Kararının ya gazetede ilan edilmesi ya da elektronik posta veya posta yolu ile üyelere tebliğ edilmesi gerekmektedir. Söz konusu tebligatların hiçbiri yapılmadı. Bugün itibariyle de, erken bir Genel Kurul yapılması ile ilgili imza altına alınmış herhangi bir Yönetim Kurulu Kararı söz konusu değildir.

Kurumsal yapılar bu tarz keyfiyetle yönetilemez. Beyanat vererek Genel Kurula gidilemez. Sakaryasporun iradesi Genel Kuruludur. Bu şartlar altında, Tüzüğe uygun hareket edilmiyor. Zaten, Sakaryasporu mevcut haline bu keyfi tavırlar getirdi. Keyfiyet, diktatörlüğü getirir ve bu da demokratik yönetim olgusuna derinden zarar verir. Bu tarz bir yönetim anlayışına derhal son verilmelidir” dedi.

- T54, Spor bölümünde yayınlandı
https://t54.com.tr/haber/5715434/sakaryaspor-keyfiyetle-yonetilmez