Cevap SEDAŞ'tan değil, Yılmaz Elektrik'ten geldi

SEDAŞ'ın müteahhidi Yılmaz Elektrik'in teminatlarına el koyması sonrası Türkiye'yi bir elektrik krizinin beklediği yönündeki yorumlar sonrası ben de bu konuyu sorgulamıştım. 

SEDAŞ yönetimine önce yazılı olarak 5 soru yöneltmiş, bu sorulara cevap gelmeyince bir köşe yazmıştım. 

Sonrasında yine SEDAŞ'tan ses seda çıkmayınca, konuyu enine boyuna ele almış ve sorularımı "SEDAŞ'a sorularım var" başlığıyla köşe yazısına dönüştürmüştüm. 

SEDAŞ yönetimi bu sorulara da cevap vermedi. 

Sorulara cevaplar hiç beklemediğim yerden Yılmaz Elektrik'ten geldi. 

Önce telefonla aradılar. "İzniniz olursa o sorulara biz cevap vermek istiyoruz." dediler. 

Ben de memnuniyetle kabul ettim. 

Yılmaz Elektrik'in açıklaması az önce elime ulaştı. Ben de açıklamayı virgülüne bile dokunmadan size olduğu gibi size aktarıyorum.

İşte o açıklama: 

Yılmaz Elektrik 2011 yılından itibaren Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş sorumluluk Bölgesinde Tesis, Ket ve Bakım işleri kapsamında çalışmalarını aralıksız olarak sürdürmektedir.

2011 yılından günümüze kadar SEDAŞ ile toplamda 540.000.000 TL üzerinde sözleşme imza altına alınmıştır.

2021 ihale dönemi sonrasında SEDAŞ’ ın sorumluluk alanlarının çoğunluğunda firmamız çalışmalarını sürdürmektedir.

SEDAŞ ile 2020 yılı Aralık ve 2021 yılı Mart ayında imza altına aldığımız sözleşmelerimiz uzun süreli yatırım programları kapsamındadır. Tesis ve Ket sözleşmeleriz 2+1 yıl Bakım Sözleşmelerimiz ise 4+1 yıldır. İlgili sözleşme sürelerinin de teminat mektuplarının nakde dönüştürülmesi sürecinde göz önüne alınması gerekmektedir.

Teminat mektuplarının nakde çevrildiği 01.02.2022 tarihinde SEDAŞ bünyesinde çalışan Yılmaz Elektrik ve diğer firmaların Sözleşme/ iş tamamlanma oranlarının hangi yüzdelerde olduğunun da SEDAŞ’ a sorulması gereken ilk sorulardan biri olduğunu belirtmek isteriz.


Yılmaz Elektrik'in üstlendiği işlerin toplamı ne kadardır?


23.12.2020 tarihinde imza altına alınmış toplamda 6 adet sözleşme olup bunlar Sakarya-Kocaeli-Bolu ve Gebze yi kapsayan Elektrik Alt yapı Tesis ve Ket işleridir. Sözleşme Süresi 31.12.2022 tarihi olup imza altına alınan toplam rakam 261.248.061,14 TL dir.

Ayrıca 30.03.2021 tarihinde imza altına alınmış toplamda 2 adet sözleşme olup bunlar Sakarya ve Kocaeli illeri Şebeke Bakım işleridir. Sözleşme süresi 30.03.2025 tarihi olup imza altına alınan toplam rakam 96.241.671,76 TL dir.

Sedaş ile Yılmaz Elektrik arasında 8 adet sözleşme olup toplam bedel 357.489.732,90 TL dir.

20.01.2022 tarihinde doğrudan alım yöntemi ile Afet işleri kapsamında Sedaş ile Şirketimiz arasında birim fiyat esasına dayalı bir sözleşme daha imzalanmıştır.

Yılmaz Elektrik'e yapılan iş miktarınca ödenmesi gereken hakedişler avans olarak ödenmiş midir?


SEDAŞ tarafından yapılan ödemeler Avans ödemesi altında yapılmış olup tarafımıza yapılmış olan tüm ödemelerin karşılığı bugün sahada yapılmış ve hak edişe dönüştürmeye hazır tutarlardır. SEDAŞ’ ın kurumsal işlemlerdeki yavaşlığı nedeni ile hak edişe dönüştüremedikleri tutarları avans ödemesi altında tarafımıza yapmıştır.

Ödendiyse, bunlara faiz eklenerek bir anlamda “ kredi mi” verilmiştir?


Sahada yapılmış tüm işlerin karşılığı avans ödemesi olarak gönderilmiş bu tutarlara da faiz işletilmiş ve firmamız bu hususta da mağdur edilmiştir.

Teminat yakımına giden süreç, Yılmaz Elektrik'in önden ödenen hakedişlerin karşılığı işleri yapamaz hale gelmesi midir?


Yılmaz Elektrik’ e ödenen tüm tutarların karşılığı sahada yapılmış halde olup sadece hak edişi sürecinde beklemektedir. Faturalar kesildiğinde aramızda alacak verecek konusunda dile getirilecek bir husus kalmayacaktır. Teminat mektuplarının nakde çevrilmesi gereken bir husus bulunmamaktadır. Daha önceki açıklamalarımızda da oransal olarak verilen tüm işlerin zamanında ve sorunsuz bir şekilde teslim edildiği, bu süreçlerin dokumanlar ile sabit olduğu da görülecektir.

Eğer önden yapılan avans şeklindeki hakedişlerden SEDAŞ'ın ortaklarının haberi var mıdır?

SEDAŞ iç süreci.

SEDAŞ, sadece Sakarya'yı değil, Türkiye'yi de ilgilendiren süreçle ilgili neden kamuoyunu bilgilendirmiyor? Kamuoyundan saklanan nedir?

Yılmaz Elektrik olarak gerekli bilgilendirme tarafımızca yapılmıştır. Tüm süreci kamuoyuna açık bir şekilde yürütmek istemekteyiz.


SEDAŞ, Yılmaz Elektrik'in aldığı ihaleleri, şeffaf ihale süreçleri ile mi, yoksa kapalı kapılar ardından mı gerçekleştirmiştir?


İhale süreçleri tamamen şeffaf ve katılımcılara açık olarak yürütülmüştür. Elektrik Dağıtım Şirketleri EPDK satınalma yönetmeliği dışında yapım işerinin ihalesini yapamaz. Alınan işlerin kırım oranlarına bakıldığı zaman ihale süreçlerinin katılımcılar arasında ne kadar çekişmeli geçtiği görülecektir.


SEDAŞ, Yılmaz Elektrik'e teslim ettiği yatırım malzemelerini geri alabilmiş midir?

Yılmaz Elektrik, SEDAŞ’ a ait malzemelerin kullanımı için SEDAŞ’ a malzeme teminat mektupları vermiştir. Verilen teminatlar oranında Proje durumuna göre SEDAŞ malzeme verir. Şirketimiz depolarında olan malzemeler yazılı ve görsel basında bahsedildiği gibi 300 Milyon, 500 milyon gibi rakamlar değildir. SEDAŞ bize mevcutta çalışılan projeler için malzemeleri verir biz montaj vb işlemleri yaparız, daha sonra da hak ediş işlemeleri yapılır ve o projeler için verilen malzemeler sistemden SEDAŞ tarafından düşülür yerine yeni projeler için malzeme verilir. Yani süreç malzemeler için doldur boşalt şeklinde çalışmaktadır. Bu süreçte Teminat mektuplarının nakde çevrilmesinden sonra gerek kendileri gerekse kolluk kuvvetleri aracılığı ile malzemeler şantiyelerimizden teslim almıştır. Unutmamak gerekirdi SEDAŞ bölgesinin neredeyse tamamında hizmet veren bir firmayız ve Alt yüklenici şantiyeleri ile birlikte 20’nin üzerinde şantiye mevcuttur. Teslim alamadıkları kısımlar ise kendilerinin bu saldırıcı politikaları yüzünden paniğe kapılan ve art niyetli olan bazı alt yükleniciler ile ticaret yaptığımız kişiler tarafından şantiyelerdeki malzemelerin yağmalanması sonucudur. Bu süreçte birçok alt yüklenici ve şirket çalışanlarımız çok özverili bir çalışma sürecinde bulunmuşlardır.


SEDAŞ yönetimi, Yılmaz Elektrik'e ön avans verirken, firmanın yaşadığı krizden bilgi sahibi miydi?

Yılmaz Elektrik, Aralık 2021 tarihi ile 2021 yılını 1.7 Milyar TL lik bir hacimle kapatmış bulunmaktadır. Yılmaz Elektrikte yönetilemeyecek bir kriz söz konusu değildir. Kriz SEDAŞ tarafından hukuksuz olarak ateşi yakılan mektupların nakde çevrilmesi süreci sonucu oluşmuştur.


SEDAŞ'ın alacağı olan miktardaki bir ödemenin yıl sonunda sahada tamamlanması gereken işler için avans olarak verildiği düşünülse bile, bu yapılan ihale kapsamındaki sözleşmelere ve ilgili mevzuata uygun mudur?

SEDAŞ iç süreci.


Ancak yıl sonu itibariyle yatırım programı kapsamında yapılması gereken ve buna istinaden istikakı ödenerek kesin hesabı yapılan ve TEDAŞ' ın yerinde denetimi ile sabit kıymetlere aktarılan tesislerin ortada olmaması nasıl izah edilebilir?

SEDAŞ iç süreci.

SEDAŞ yönetimi, kendini kurtarmak için teminat yakarken Yılmaz Elektrik'in paydaşlarını, taşeronlarını, 2 bin 500'ü aşkın çalışanını düşünmüş müdür?

SEDAŞ tarafından işçilerin durumu düşünülmediği açıkça görülmektedir.

SEDAŞ Yılmaz Elektrike ait teminatı yakmadan firmaya ihtarname göndermiş midir?

Tarafımıza iletilen bir ihtarname, bildirim, mail vb hiçbir yazılı ve sözlü beyan bulunmamaktadır. 01.02.2022 Salı günü saat 17.00 da bankalardan tarafımıza, teminat mektuplarının tazmin edilmesi için gönderildiği belirtilmiştir. Sözleşmelerimizde yer alan fesih maddelerinde belirtilen hiçbir hüküm uygulanmamıştır.


SEDAŞ yönetimi atılan bu adımla Yılmaz Elektrik'in iş yaptığı diğer elektrik dağıtım bölgelerinde bekleyen yatırım faaliyetlerinin etkineceğini, bu kararın Türkiye genelinde büyük bir krize yol açabileceğini görmemiş midir?

Görmemiş ya da görmek istememiştir. SEDAŞ’ ın başlattığı süreç sonrasında bazı Elektrik Dağıtım şirketleri de paniğe kapılarak hiçbir hak ve alacakları yokken tamamlanmış, sadece garanti sürelerinin dolması beklenen işlere ait teminat mektuplarımızı bile nakde çevirmişlerdir.


SEDAŞ, Yılmaz Elektrik'i oyun dışına atarken, elektrik şebekesi yatırımları yarım kalan ilçelerimiz, köy ve mahallelerimizde süreci nasıl yönetecektir?

SEDAŞ iç süreci.

Duran işler için yeni ihale süreçleri ne zaman başlayacaktır? Bu kriz sonrası ihalelere girecek firma bulunabilecek midir?

Elektrik Dağıtım sektöründe çalışan firmalar için 2021 yılı çok zorlu bir süreçti. 2021 yılı başında yapılan ihaleler ile fiyatlar oluşturulmuştur. İhale süreçlerinde risk, piyasa artışı vb öngörüler yapılmış olmasına rağmen piyasadaki birçok ana kalem malzemelerde % 50 ile % 250 arasında artışlar olmuştur. Bu artışların karşılığında gerekli iyileştirmeler Kurumlardan alınamamıştır.

Yeni ihale süreçlerinin nasıl olacağı bu işi yapan firmaların SEDAŞ’ ın hukuksuzca kendilerine de aynı sonu hazırlayıp hazırlamayacaklarını ve finans sektörünün bu işi yapan firmalara teminat ve nakdi kredilerde nasıl bir süreç izleyeceklerini iyi analiz etmeleri gerekmektedir.


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, SEDAŞ'ın sermayedarı olan Akkök Holding ile CEZ Grup nezdinde, ayrıca EPDK ile TEDAŞ cephesinde bu krizin nasıl değerlendirilmektedir?

SEDAŞ iç süreci.

# YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazar Sezai Matur - Mesaj Gönder --- Okunma


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak T54 Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan T54 hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler T54 editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı T54 değil haberi geçen ajanstır.

01

Tekçi Şaban - Sedaş bu cesareti ve medya önündeki vurdum duymaz tavrını alırken kime ve neye güvenerek alıyor

Yanıtla . 3Beğen . 0Beğenme 23 Şubat 00:51


Anket Sakarya'da yaşadığın için mutlu musun?