Okullar nasıl açılır?

Şu sıralar MEB Sn. Prof.Dr. Ziya SELÇUK’un okulları 21 Eylül 2020 tarihinde seyreltilmiş olarak açabileceğimiz ilanı ile okulların eğitime başlayıp başlayamayacağı tartışması yeniden başladı. Açıkçası mevcut koşullarda 2 nci dalga beklentisi ile okulları açmak imkânsıza yakın durumdadır.

Fransa, İtalya ve İspanya’da yeniden ciddi sayılara ulaşan günlük COVID 19 vaka sayıları ve bunun gibi Türkiye’de de artan günlük vaka sayıları süreci olumsuz etkilemektedir.

Peki, bu durumda okulları açarsak ne olabilir? Seyreltilmiş açılırsa hangi sınıflar ve nasıl bir eğitim uygulaması olmalıdır? Soruları gündemi oluşturmaktadır.

Yine üniversiteler açılmalı mıdır? Sorusu da gündemdedir ve YÖK 1 Ekim 2020 ve sonrasına açılışı bırakarak aslında temkinli bir yaklaşımı seçmiştir.

Açıkçası okulları normal şartlarda açmak mümkün değildir. Özel okulları da 21 Eylül 2021 e kadar uzaktan eğitime yönlendirmek aslında ne kadar doğru bir karardır?

Sorusu da tartışılmalıdır. Seyreltilmiş hibrid eğitim modeli uygulanacaksa bu model nasıl olmalıdır? Sorusu da tartışmanın merkezindeki önemli sorulardan birisidir.

Şüphesiz bu modellerin örnek uygulaması 16-18 Temmuz 2020 tarihleri arasında Sakarya Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde uygulanan ICLEL 20 Konferansları ile uygulamalı olarak gösterilmiştir. Bu süreçte en önemli hususlar,

Belli sayıda yüzyüze sunuma katılım,
Online bir uzaktan ders platformunda derslerin (bildiri sunumları) organize edilmesi ve programlanması ve programın en az 3 gün önce ilan edilmesi ve e-maille katılımcılara bildirilmesi,
Online sunumun nasıl yapılacağına dair PPT ile uygulamalı ve şekillerle anlatılması,
Tüm katılımcıların bu sisteme kongreden önce katılımının sağlanması,
Kongrenin temel uygulama ve ritüellerinin gerçekleştirilmesine odaklanılması,
Açılış törenine 1/4 oranında katılımcı alınması ve tüm malzeme ve ortamın pandemi kurallarına uygun olarak düzenlenmesi (paketli yiyecek ve içecekler, bina girişinde ateş ölçümü ve kaydı, 170 kişilik salona 40 kişinin mesafeli olarak alınması ve oturtulması, bina girişinden itibaren sosyal ve fiziksel mesafe ve hijyen uyarılarının asılması, maskesiz iç mekanlarda gezilmesinin engellenmesi vb),
Online sunumlarda kameralı canlı sunum sistemlerinin kurulması ve buna tüm dünyadan erişiminin sağlanması için amaca uygun takım kurulması ve takımın önden bu süreç hakkında sosyal mesafeli toplantı ile eğitilmesi ve yönlendirilmesi,
Keynote Speakersların (çağrılı konuşmacılar) sunumlarının canlı olarak sosyal medya ve online eğitim platformundan yayınlanması ve olağanüstü şartlarda senkron sunumlara katılamayacak olanların ise asenkron (video çekimi) ve sunum sonunda senkron olarak süreçte aktif olmasının sağlanması,
Süreç esnasında sürekli en az 2 (iki) temizlik elemanın aktif çalışması ve en az 3 (üç) teknik elemanın sürekli sistemin işleyişine destek olması vb tedbirlerle dünya çapında belki de bu zor yılda Türkiye’de gerçek bir kongre havasında gerçekleştirilen tek kongre olmayı başarmıştır.
Nitekim bu başarılı ICLEL 20 konferansalrına ilişkin tüm katılımcılardan yoğun teşekkür ve takdir e-mailleri aldık. Sakarya Üniversitesi ve Türkiye’yi bu süreçte tüm dünyada başarı ile temsil ettik.

Bu kongre uygulaması ve COVID 19 sürecine ilişkin çağrılı konuşmacılardan ABD Kansas Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı ve Dünya Dekanlar Konseyi Başkanı Prof.Dr. Rick GİNSBERG’in gönderdiği e-maili özellikle bir okulda COVID 19 ile ilgili olarak neler yaptıklarını anlamanız için sizinle paylaşmak istiyorum.

“Sayın Prof.Dr. Osman TİTREK, her şeyden önce, konferansla çok zor koşullar altında harika bir iş çıkardınız. Tebrikler.

Derslere bu ayın (Ağustos) sonlarında başlayacağız ve COVID 19 ortamında buna hazırlanma işi geçmişte hiçbir şeye benzemiyor. Yazdığım konularla doğrudan konuşuyor. Kampüsü açıyoruz, böylece 20.000'den fazla öğrencinin ortaya çıkması için gerekli önlemler ve eğitimin verilmesi için yerlerin çeşitliliğinin zorlukları önemli.

Değişen hava filtreleme sistemleri, binalar için çıkış ve gerileme ile birlikte kampüsteki her noktaya maske takılmasını ve sosyal mesafeyi, sosyal mesafe beklentilerini karşılamak için kampüsteki her bir sınıfı ve toplantı alanını yeniden tasarlamayı zorunlu kılıyoruz.

Çoğu oda ve alandaki mobilyalar - özellikle kumaş malzemeden yapılmış olanlar, taşınıyor. Sınıf kapasitesindeki ve öğretim tasarımındaki değişikliklerin bir sonucu olarak, öğretim üyeleri ve öğrenciler için netlik sağlamak için tüm sınıfları yeniden planlamak zorunda kaldık - bu nedenle, örneğin, odalar değiştirildi, yüz yüze dersler karma veya tamamen çevrimiçi olabilir.

Güz dönemi için bu, yaklaşık 14.000 ders bölümünün değiştirilmesini içeriyordu. Seanslar arasında sınıfların ve toplantı alanlarının nasıl dezenfekte edilebileceği, dikkat edilmesi gereken küçük şeylere bir örnektir. Ayrıca, her öğretim üyesini, personeli ve öğrenciyi birkaç hafta içinde vardıklarında test etmeyi taahhüt ettik ve mühendislerimiz, binalara girişi kontrol eden bir QR Kodu ortaya çıkaran, sağlık belirtilerine göre herkesin her sabah doldurduğu bir uygulama icat etti.

Üniversitemde, kampüste enfekte olan veya karantinaya alınması gereken öğrencileri barındırmak için ayrılmış tam bir yatakhane var. Amerikan üniversiteleri kayıt ve öğrenime çok bağımlı olduklarından, kayıtların herhangi bir bölümünü kaybetmek mali açıdan yıkıcı olabilir.

İşte ABD'deki en büyük korku bu ve bu süreçte ABD'deki birçok kurumun iflas etmesi muhtemeldir. Pek çok K-12 okulunun başlamasını geciktirmesi veya tamamen çevrimiçine taşınmasıyla ikileme ek olarak, işlerini gerçekleştiremeyecek küçük çocukları olan fakülte ve personelin ek sorunuyla karşı karşıyayız.

Gerçekten karmaşık ve dikkate değer zorluklar. Duygulara odaklanmanın zamanında olduğunu söyleyebilirim !! Literatürün çoğundan dersler - ör. iletişim ve şeffaflık ihtiyacı etrafında - hepsi uzaktan çalışan insanlarla yeni bir anlam kazandılar.

Profesörün e-mailinde de belirttiği gibi, tüm okullarda neler yapılması gerektiği aşikârdır.

Bunun için Milli Eğitim Bakanlığı’nın tüm illerde ve özellikle okullarda yapılması gerekenleri şimdiden yapmaya başlamalı ve okul müdürlerinin şimdiden toplanıp neler yapılması gerektiği hususunda çok iyi eğitilmeleri gerekmektedir.

Şahsi kanaatim, nüfusu 300 öğrenciyi geçmeyen özel okullara aktif eğitim olanağı 17 Ağustos 2020 den itibaren verilmelidir. Yine nüfusu 300 öğrenciyi geçmeyen köy okulları eylül başından itibaren telafi eğitimine COVID 19 tedbirlerine dayalı maksimum 15 kişilik sınıflarda maske, temizlik ve mesafe tedbirleriyle birlikte başlamalıdır.

Yaklaşık 1 (bir) aylık bu süreçlerde elde edilecek deneyimler derhal analiz edilmeli ve tüm kamuoyu ile şeffaf bir biçimde paylaşılmalı ve buna dayalı olarak kişisel görüşümdür anaokulları, ilkokul 1 nci sınıflar, 8 nci sınıflar ve 12 nci sınıflar seyreltilmiş olarak hafta içi eğitimlerine başlamalıdır.

Ayrıca hem 8 nci sınıflar hem de 12 nci sınıflar cumartesi günü seyreltilmiş olarak hazırlık kurslarına devam etmeli ve Pazar günü tüm okullar temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir. Bu dezenfekte ve hijyen malzemeleri için okul müdürlüklerine bütçe tesis edilmeli yada haftalık giderleri bizzat İl MEM ler tarafından karşılanmalıdır.

Seyreltilmiş dahi olsa aktif eğitim yapmaya başlayacaksak tüm okullarda ABD li dekanın yazdıklarından da anlaşılacağı üzere, mutlaka en az sürekli aktif 2 (iki) temizlikçi, en az 1 (bir) hemşire yâda sağlıkçı, her katta aktif en az 1 nöbetçi öğretmen bulunmasının sağlanması gerekmektedir.

Okullarda yemek verilmemeli ancak verilecekse bizim ICLEL 20 konferanslarında gerçekleştirdiğimiz gibi tüm yemek vb malzemeler tek kullanımlık ve paketlenmiş olarak sıralarında öğrencilere sunulmalıdır. Kantin vb ortak kullanım alanları kapalı tutulmalıdır.

Yine her sınıfın okul giriş ve çıkışı ile teneffüs saatleri de ayrıştırılarak ve her sırada tek bir öğrenci maskeli olarak oturtturularak ve asla birbirinden malzeme alıp kullanmalarına izin verilmeyerek ve tabii ki herkesin sabah okula girişte ve gün içerinde ateş ölçüm ve kayıtları alınarak süreç yürütülmelidir.

Ancak bahsettiğim gruplarda 1 aylık deneme yapılması elzemdir. Aksi takdirde tecrübesiz olarak 21 Eylül 2020 den sonra seyreltilmiş eğitime başlamak, birçok istenmeyen tehlikenin başlangıcı olacaktır.x Üniversiteler ise, uzaktan eğitime devam etmelidir. Ancak senkron eğitim veremeyen üniversitelerde ise seyreltilmiş olarak, Ekim 2020 den sonra 6 gün eğitime geçilebilir. Ancak çok riskli olduğu aşikârdır.

Unutmamak gerekir ki büyük devlet adamı Kanuni Sultan Süleyman, bu süreçteki en önemli şeyi ;

“Halk içinde mu’teber bir nesne yok devlet gibi,

Olmaya devlet cihânda bir nefes sıhhat gibi” olarak tanımlamıştır.


Ancak yine de bu süreçte belki de sorulması gereken en önemli soru; “uzaktan eğitimi en etkili hale getirmek için bu günlerde öğrenci, öğretmen, veli, okul yöneticileri ve Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri neleri nasıl yapmalıdır?”

Sözlerime son verirken herkese sağlıklı günler diler, saygılarımı sunuyorum.

Prof.Dr. Osman TİTREK

# YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazar Osman Titrek - Mesaj Gönder --- Okunma


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak T54 Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan T54 hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler T54 editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı T54 değil haberi geçen ajanstır.

01

[email protected] - Sevgilim Hocam, güzel yaşmışsın. Soru şu , sizin çalıştığınız Sakarya üniversitesinde hangi tedbirler alındı, alındı mı? Haftaya bu konuda da yazarsanız seviniriz malum rektörünüz Ekim ayında üniversiteyi açılmayı planlanıyor.

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 19 Ağustos 20:27


Anket Sizce okullar açılmalı mı?