Seviye Sensörleri ve Thermowell: Endüstriyel Proseslerin Ayrılmaz Parçası

Meter Elektronik A.Ş. kalitesi ve güvencesiyle sektörün ihtiyaçlarını karşılayan Thermowell ve seviye sensörleri endüstriyel proseslerin ayrılmaz parçalarıdır.

Seviye Sensörleri ve Thermowell: Endüstriyel Proseslerin Ayrılmaz Parçası

 Meter Elektronik A.Ş. kalitesi ve güvencesiyle sektörün ihtiyaçlarını karşılayan Thermowell ve seviye sensörleri endüstriyel proseslerin ayrılmaz parçalarıdır. Bir kaptaki malzemenin miktarının, seviye cinsinden ölçülmesi işlemi seviye ölçümü olarak tanımlanabilir. Farklı endüstriyel süreçlerde kullanılan çok çeşitli seviye ölçüm araçları bulunur. Seviye sensörleri proseslerdeki sıvı ya da katı seviyeyi basit bir şekilde ölçen seviye göstergesi olma özelliğine sahiptir.

 Seviye ölçüm yöntemleri uygulama gereksinimlerine bağlı olarak seçilmeli ve bu işlem titizlikle yapılmalıdır. Çünkü yanlış seçilen sensörler, kaplardaki seviyelerin yanlış okunmasına yol açabilir. Ayrıca uygun olmayan seviye ölçüm yöntemi kaptaki sıvı/madde seviyesini düşük okuyarak yüksek seviyede taşmalara neden olabilir.

 Bir tankta ya da depolama alanında yer alan malzemelerin seviyesinin ölçülmesi, olası tehlikelerin ve sorunların minimize edilmesi için fayda sağlar. Depoda ya da siloda bulunan malzeme seviyesinin ölçülmesi, dozajın veya doğru miktarda malzemenin prosese beslenmesi noktasında son derece önemli bir role sahiptir. Bu yüzden endüstriyel proseslerde kullanılmakta olan malzemelerin yer aldığı tanklarda düzenli olarak seviye ölçüm işlemi yapılmalıdır.

 Seviye Nedir? Seviye Ölçümü Nasıl Yapılır?

 

Proseslerin ilk ortaya çıktığı dönemden bu yana hayatımızdaki kavramlardan biri seviye ölçüm sürecidir. Depoda saklanmakta olan tahıl miktarının ölçümlenmesinden bir prosese beslenecek olan sıvı malzemelerin tutulduğu depodaki malzeme miktarının tespit edilmesine kadar hemen her alan seviye ölçün yapılması gerekliliği bulunur.

 Seviye ölçümü her ne kadar eski dönemlerde manuel gerçekleştiriliyor olsa da teknolojideki gelişmelerin etkisi bu alanda da karşımıza çıkmakta, seviye ölçüm sürecini kolaylaştıran seviye sensörleri kullanılmaktadır. Seviye ölçüm sensörleri farklı yöntemleri kullanarak seviye ölçüm işlemi yapmaktadır. Basit bir tanımlamayla, depolarda ya da silolarda bulunan malzemelerin dolum yüksekliği seviyedir. Söz konusu malzemelerin katı ya da sıvı halde bulunması mümkündür.

 Kesintisiz Seviye Ölçümü

 

Bir tankta ya da siloda bulunan malzemelerin seviyesinin sürekli olarak ölçülmesi, kesintisiz seviye ölçümü olarak adlandırılır. Kesintisiz seviye ölçümü yönteminde, ölçüm aralıksız bir şekilde yapılır ve seviye sensörleri herhangi bir kesinti olmaksızın ölçüm sonuçlarını iletmektedir. Kesintisiz seviye ölçüm yönemlerinin örnekleri arasında ultrasonik seviye ölçümünü ve radar seviye ölçümünü saymak mümkündür.

 Sınır seviye algılama yönteminde ise kesintisiz seviye ölçümünden farklı olarak aralıksız bir ölçüm imkanı bulunmaz. Tank ya da depoda bulunan malzeme için bir sınır seviyesi belirlenmekte olup malzeme sınır seviyesine ulaşınca ölçüm yapılır. Sınır seviyesinin maksimum, minimum ya da hem maksimum hem minimum değer olarak belirlenmesi mümkündür. Sınır seviye algılama yöntemi genellikle şamandıralı kesici şalter kullanılarak gerçekleştirilir.

 

Seviye Ölçmede Kullanılan Cihazlar Nelerdir?

 

Seviye ölçme sürecinde kullanılan cihazlar arasında basınç transmitterleri ve farklı özelliklere sahip seviye ölçerler ön plandadır. Bu cihazların, uygulama alanı ve proje özelinde seçilmesi gerekir. Projeye uygun bir şekilde seviye ölçüm cihazı seçimi yapmak, ölçüm sonuçlarının doğruluğunu önemli ölçüde artırmaya yardımcı olur. Bu kapsamda kullanımı en sık tercih edilen seviye sensörlerini şu şekilde sıralamak mümkündür.

 

Şamandıralı Kesici Şalter

 

Şamandıralı kesici şalter, sınır seviye ölçüm cihazı olup sıvı üzerinde yüzmektedir. Yalnızca sıvı seviye ölçümü süreçlerinde kullanılan bir seviye sensörüdür. Ölçüm işlemi, ölçüm ortamının sıcaklığından veya basıncından bağımsız bir şekilde gerçekleşmektedir.

 Elektronik Fark Basınç Transmitteri

 

En sık kullanılan seviye sensörlerinden biri olan elektronik fark basınç transmitteri, genellikle seviye ve akış hızı ölçümünün gerektiği durumlarda kullanılmaktadır. Farklı projelerde tercih edilmesi nedeniyle kullanım alanı son derece geniştir. Elektronik fark basınç transmitterinin ölçüm prensibi, diyafram sensörüne dayanır. Diyafram sensörü, yüksek basınçlı taraf tarafından düşük basınçlı tarafa uygulanan kuvvet ölçülür. Diyafram sensörü ölçümü, basınç farklı kaynaklı yer değiştirme prensibiyle gerçekleştirmektedir. Bu farkın elektrik sinyaline dönüşmesiyle sonuç elde edilmektedir.

 Kapasitif Seviye Ölçer

 

Kapasitif seviye ölçer, ölçüm sırasında radyo frekanslarından faydalanmaktadır. Genellikle sıvı malzemelerin ya da çimento gibi dökme katıların seviyesini ölçmek için kullanılmaktadır. Ayrıca bu tür malzemelerin seviyesinin ölçümü sırasında uygun maliyetli bir seçenek olarak öne çıkmaktadır. Kapasitif seviye ölçerin ölçüm prensini, kapasitör değerinde ortaya çıkan değişime bağlı bulunmaktadır. Kapasitörün değeri ise ölçüm yapılan tankta bulunan ürün özelinde farklılık göstermektedir.

 İletkenlik Tip Seviye Şalterleri

 

İletkenlik tip seviye şalterlerinin ölçüm prensibi, malzemenin iletkenliğine dayanmaktadır. Pek çok durumda noktasal seviye kontrolü uygulamalarında tercih edilen iletkenlik tip seviye şalterleri aynı zamanda on - off kontrole de izin vermektedir.

 Endüktif Tip Seviye Şalterleri

 

Uygulamada göreceli olarak daha az tercih edilen bir model olan endüktif tip seviye şalterleri ölçüm yaparken yüksek enerjiye ihtiyaç duyarlar. Ölçüm prensibi manyetik alan geçirgenliğine dayalı olan endüktif tip seviye şalterleri enerji yoğun bir yöntem olarak çok pratik bir çözüm değildir.

 Pedallı Seviye Şalterleri

 

Seviye ölçümü amacıyla uygulanan en eski yöntemlerden biri pedallı seviye şalterleridir. Bir pedal tarafından kontrol edilen sistemin gelişmiş modelleri, günümüzde pek çok farklı uygulama alanında kullanılmaktadır.

24 Haz 2023 - 12:05 - Teknoloji

Anket Sizce Sakarya'nın en önemli sorunu ne?
Tüm anketler