Ulusal Fotoğraf Yarışması’nda Başvurular Başladı

Adapazarı Belediyesi’nin geleneksel fotoğraf yarışması bu yıl Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) desteğiyle ulusal olarak yapılıyor. Fotoğraf yarışmasına başvurular ise başladı. Yarışmanın bu yılki teması “Adapazarı’nda Hayat Var”. Yarışma için fotoğraflar, en geç 7 Kasım 2022 Pazartesi günü saat 23.00’e kadar belirtilen web paneline (http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ adresinden) yüklenebilecek.

 Ulusal Fotoğraf Yarışması’nda Başvurular Başladı
Haber albümü için resme tıklayın

İlgililere Davet

Adapazarı Belediyesi 13. Geleneksel Fotoğraf Yarışması bu yıl Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) desteğiyle ulusal olarak düzenleniyor. Adapazarı Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen Ulusal Fotoğraf Yarışması’nın konusu; “Adapazarı’nın daha geniş kitlelerce tanınmasını sağlamak, ilçemize ait bir görsel bellek oluşturmak ve Adapazarı Belediyesi’nin geleceğe dönük çalışmalarında kullanılmak üzere bir fotoğraf arşivi oluşturmaktır. Adapazarı’nın fotoğraflar yoluyla tanıtılması, sosyal, kültürel ve doğal yapısının belgelenmesi amaçlamıştır. Tüm fotoğraf severleri yarışmamıza davet ediyoruz.” şeklinde açıklandı.

Fotoğraf Yarışması ile ilgili tüm bilgiler ise şu şekilde;

Adapazarı Belediyesi Ulusal Fotoğraf Yarışması

1. Yarışmanın Adı: “ADAPAZARI’NDA HAYAT VAR” Ulusal Fotoğraf Yarışması

2. Yarışmanın Amacı ve Konusu:

a. Yarışmanın Konusu; Sakarya ili Adapazarı İlçesinin sınırları içindeki doğal, tarihi, kültürel alanları ve doğal yaşamın fotoğraflanması koşuluyla “ADAPAZARI’NDA HAYAT VAR” konulu fotoğraf yarışması organize edilecektir. Fotoğrafların 2019 ve sonrasında Adapazarı sınırları içerisinde çekilmesi gerekir.

b. Yarışmanın Amacı; Adapazarı’nın daha geniş kitlelerce tanınmasını sağlamak, ilçemize ait bir görsel bellek oluşturmak ve Adapazarı Belediyesi’nin geleceğe dönük çalışmalarında kullanılmak üzere bir fotoğraf arşivi oluşturmaktır. İlçemizin fotoğraflar yoluyla tanıtılması, sosyal, kültürel ve doğal yapısının belgelenmesi amaçlamıştır. Yarışma sonunda derece ve sergileme ile ödüllendirilen fotoğraflar kitap haline getirilecektir.

3. Yarışma Organizasyonu:

Yarışma, Adapazarı Belediyesi tarafından Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) desteği ile yapılmaktadır.

4. Yarışma Kategori/Bölümleri:

Yarışma; Dijital (Sayısal) Renkli veya siyah beyaz fotoğraf olarak tek bölümdür.

5. Yarışma Koşulları:

a. Yarışmaya katılım ücretsizdir.

b. Yarışmaya gönderilen fotoğrafların Adapazarı ilçe sınırları içerisinde 2019-2020-2021-2022 yıllarında çekilmiş olması zorunludur. Aksine davranış kural ihlali sayılır.

c. Her katılımcı en fazla 5 adet Sayısal Renkli veya Siyah Beyaz eserle yarışmaya katılabilir.

ç. Yarışma; düzenleme kurulu, Seçici Kurul üyeleri ve TFSF Temsilcileri ile birinci dereceden yakınları dışında, ülkemizde yerleşik amatör ve profesyonel tüm fotoğrafçıların katılımına açıktır. Haklarında TFSF tarafından verilmiş kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar bu yarışmaya katılamazlar.

d. Yarışmaya daha önce ya da bu yarışma ile eş zamanlı yapılan TFSF onaylı başka herhangi bir yarışmada ödül alan ya da bu fotoğrafların deklanşör/kadraj farklılığı ve/veya bir kısmının kesilmesiyle oluşturulan veya renk değişiklikleri yapılarak üretilmiş fotoğraflar katılamaz. Aksine davranış kural ihlali sayılır. Fotoğrafın, sergilenmiş veya yarışma organizasyonu dışında yayınlanmış olması ise yarışmaya katılım açısından engel teşkil etmez.

e. Fotoğraflara renk, keskinlik, toz alma gibi bazı işlemler yapılması, kontrast ayarları, kabul edilebilir oranda fotoğrafik müdahaleler kabul edilir. Fotoğrafın belgesel yapısı değiştirilmemiş olmalıdır.

f. Birden fazla fotoğrafın montajıyla oluşturulan fotoğraflar (kolaj), HDR (High Dynamic Range) uygulanan fotoğraflar kabul edilmeyecektir. İnsanlı veya insansız hava aracı (drone) vb. çekilen fotoğraflar yarışmaya kabul edilir. Fotoğraf çekimi için insanlı veya insansız hava araçlarının (Drone) kullanımına ilişkin tüm izin ve sorumluluklar katılımcıya aittir.

g. Birden fazla fotoğrafın yan yana getirilip üretilmesiyle oluşturulan panoramik fotoğraflar ancak aynı zaman zarfında çekilen gerçek görüntülerin kullanılması koşuluyla yarışmaya kabul edilir.

ğ. Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine; fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir.

h. Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikler kural ihlali sayılır.

ı. Kural ihlallerinde, “Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu Ulusal / Uluslararası Fotoğraf Yarışması Düzenleme Ana Yönergesine Ek Yaptırımlar ve Kural İhlal uygulamaları Yönergesi (TFSF YG 02-D)” ndeki yaptırımlar uygulanır. Kural ihlali tespit edilen katılımcının elde ettiği ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. Ödül iptal edilir; yeri boş bırakılır. Bu durum diğer yarışmacıların sıralamasında değişiklik yapılacağı anlamı taşımaz; diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz. Ödül verilmiş ise katılımcının ödülü aykırılığın tespit edildiği tarihten 7 (yedi) iş günü içerisinde düzenleyici kuruma iade edilir.

i. TFSF onaylı/patronajlı bir yarışmaya katılmakla yarışmacı, TFSF üyesi federe dernek üyesi olsun veya olmasın, yarışmaya gönderdiği fotoğrafların gerek duyulduğu takdirde TFSF kural ve tanımlarına uygunluğunun tespit edilebileceğini önceden kabul etmiş sayılır; TFSF elindeki bütün imkân ve teknikleri kullanarak bu araştırmayı yapabilir. Katılımcının kendisinden istenen gerekli bilgileri sunmaması, fotoğraf makinesi ile çekilen orijinal dosyayı vermemesi veya problemin çözümüne yönelik TFSF ile iş birliğine girmemesi durumunda katılımcı, kural ihlali yaptığı gerekçesi ile TFSF tarafından yasaklanır ve adı her şekilde teşhir edilir.

j. TFSF sistemine yüklenen fotoğrafların EXİF bilgileri (DPI, piksel bilgileri gibi) bozulmamış olmalıdır. Aksi halde sistemde yaşanacak problemlerden düzenleyici ve TFSF sorumlu değildir.

k. Düzenleyici, ödül alan, sergilemeye değer bulunan ve satın alınan fotoğrafların yüksek çözünürlüklü halini katılımcıdan isteyecektir, yarışma sergisi sonrasından kitap çalışması yapılacağından fotoğrafların yüksek çözünürlüklü halini e-posta ile göndermek zorundadır.

l. Düzenleme Kurulu; ödül ve sergileme almayan fotoğraflardan dilediği kadarını 500 (sergileme ücreti kadar olmalı) TL bedel ödeyerek satın alabilir.

m. Düzenleme Kurulu, uygun gördüğü koşullarda yarışmanın tamamının veya bir kısmının iptaline ya da ertelenmesine karar verebilir. Düzenleme Kurulu, iptal ya da erteleme durumlarında uygulanacak yöntemleri ve kuralları belirleme hakkına sahiptir. Düzenleme Kurulu, sorunların ve belirsizliklerin çözümünde, gerekli görülen durumlarda şartnamenin kuralları, program değişikliği, değerlendirme, ödüllendirme dahil her türlü değişikliği yapmaya, TFSF Yarışmalar Birimini Son Katılım Tarihi’nden en geç bir hafta öncesine kadar yazılı olarak bilgilendirmek ve olurunu almak koşuluyla, yetkilidir.

6. Telif (Kullanım) Hakkı:

a. Yarışmada ödül (derece, özel ödül, mansiyon ve sergileme) alan ve satın alma uygulanan fotoğrafların yayın, kullanım ve sergileme hakkı eser sahipleriyle birlikte düzenleyici kuruma ait olacaktır. Eserin kullanım hakkı üçüncü bir kişi ya da kuruma satılamaz/devredilemez. Bu eserler düzenleyici kurum arşivinde saklanacaktır.

b. Katılımcı; dereceye giren, sergilenmeye hak kazanmış ve satın alınan fotoğrafların yarışma sonuçlandığı tarihten itibaren, yarışma sonuçlarının duyurusu için internet, görsel ve yazılı basın kanallarında kullanılmasına, yer ve muhteva sınırı olmadan düzenleyici kurum ve bünyesindeki bağlı kuruluşların tanıtılmasında ve yayınlarında isminin ve eser adının kullanılması şartıyla kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul ettiğini ve buna bağlı olarak gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince ödül alan ve sergilenmeye hak kazanan eserinin/eserlerinin çoğaltma, işleme, temsil, umuma iletim haklarının ve yayımlanma haklarının kullanımı için düzenleyici kuruma izin/muvafakat verdiğini kabul eder. Bu süre içinde eserlerin kullanım hakkı eser sahibine de ait olacaktır.

c. Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin/muvafakat için düzenleyici kurum ve sponsorlarından ayrıca hiçbir hak ve alacak talebinin olmadığını ve bundan sonra da olmayacağını ve maddi, manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

ç. Katılımcı, yarışma için gönderdiği / yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu, kendisi tarafından çekildiğini ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Başkasına ait görüntülerin, olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir.

d. Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görünebilecek insanların, fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın internette ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.

e. Ödül alan, sergilemeye değer bulunan ve satın alınan fotoğraflar düzenleyici kurumun web sitelerinde ve http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ aynı zamanda düzenleyici kurum ile TFSF’ye ait Sosyal Medya (Facebook, Twitter, Instagram vb) hesaplarında tanıtım amaçlı ve yarışmanın amacına uygun biçimde yayınlanacaktır. Ayrıca ödül alan fotoğraflar TFSF yayını E-Almanak 2022 ile düzenleyici kurum yayınlarında, sosyal medya hesaplarında, web sitelerinde ve afiş/billboard/raket olarak da kullanılabilecektir.

f. Yarışmada ödül ve sergileme alamayan fotoğraflar TFSF sisteminden 90 (doksan) gün sonra otomatik olarak silinecektir.

7. Diğer Hususlar:

a. Fotoğraflar jüriye tümüyle karartılabilir bir salonda; 3840 piksel x 2160 piksel çözünürlüklü bir projeksiyon makinesi ile en az 1, en fazla 2.5 m diyagonal uzunlukta bir ekranda veya ultra HD 4K 3840 piksel x 2160 piksel çözünürlüklü 42/55 inç’lik bir LCD monitörde, katılımcıya ilişkin hiçbir bilgi olmaksızın, kodlanmış olarak sunulacaktır.

b. Yarışmanın ödülleri düzenleyici kurumlar tarafından karşılanacaktır. Şartnamede belirtilen ödüller, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN numaralarına bir ay içerisinde gönderilecektir. Hak sahibinin kişisel banka hesap/IBAN numarasını ve düzenleyici kurumun istediği belge ve bilgileri göndermemesi durumunda ödül bedeli, sonuç bildirim tarihinden itibaren 1 (bir) yılın sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb. herhangi bir talebi olamaz.

c. Yarışma Ödülleri, yeri ve zamanı yarışma takvimi içerisinde duyurulacak Yarışma Sergisi ve Ödül Töreninde sahiplerine duyurulacaktır. Mevcut koşullar sebebiyle (Covid-19) ödül töreni yapılamaz ise web siteleri üzerinden duyurulacak ve dereceye giren katılımcılara ödülleri elektronik bankacılık aracılığı ile verilecektir.

ç. Dereceye giren, sergileme alan ve satın almaya değer görülen eserler Adapazarı Belediyesi tarafından bir “Albüm Kitap” olarak yayınlanacaktır.

d. Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da olası uyuşmazlıklarda düzenleyici kurum, Jüri ve “Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) Ulusal / Uluslararası Fotoğraf Yarışması Düzenleme Ana Yönergesi” ile TFSF Yönetim Kurulunun kararları geçerlidir.

e. Katılımcılar; http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ adresine üye olmak ve fotoğraflarını yüklemekle yarışma koşullarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Bu şartname, yarışmacının yarışmaya fotoğraflarını göndermesiyle yürürlüğe girer. Yarışmacıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.

8. Yapıtların İsimlendirilmesi ve Gönderilmesi:

a. Yarışma online (çevrimiçi) fotoğraf sistemine göre yapılacağından, alternatif hiçbir gönderi (e- posta, kargo, elden teslim vb.) kabul edilmeyecektir.

b. Yarışma fotoğraflarının online (çevrimiçi) olarak gönderilmesi http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ adresinden üyelik ve fotoğraf gönderme yönergeleri takip edilerek gerçekleşecektir.

c. İlgili sayfaya fotoğrafları yükleyebilmek için önce üye olunması gerekmektedir. Üyeliğin kesinleşmesi üye olunduktan sonra sistemden e-posta adresinize gelecek aktivasyon linkinin tıklanması ile olacaktır.

ç. Daha önce üye olanlar eski kullanıcı adı ve şifrelerini kullanacaklardır.

d. Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.

e. Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb. bilgiler bulunmamalıdır.

f. Yarışmaya katılacak fotoğraflar, JPG/JPEG formatında, 150-300 DPI çözünürlükte, 8-12 sıkıştırma kalitesinde kaydedilmeli ve dosyaların boyutları 1 Mb'den az olmamalı, 4 Mb’yi de geçmemelidir.

ğ. İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde https://tfsfonayliyarismalar.org/tr/iletisim adresinden iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir.

h. Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için Adapazarı Belediyesi sorumlu olmayacaktır.

9. Seçici Kurul:

Prof. Dr. Oktay Çolak, Marmara Üniversitesi GSF Fotoğraf Bölümü Öğretim Üyesi

Ali Fuat Altın, Kocaeli Üniversitesi Fotoğraf Bölümü Öğretim Üyesi

Servet SEZGİN, SUBÜ Öğretim Üyesi

Fatih Gürsel (Fotoğraf Sanatçısı)

İsa Cıda Fotoğraf Sanatçısı (AFIAP)

Murat Acar Adapazarı Belediyesi Kültür İşleri Müdürü

*Seçici Kurul en az 3 (üç) üyesinin bir araya gelmesi ile toplanır ve yarışma sonrasında değerlendirme tutanağı hazırlanır. Toplantı tarihinde Üç seçici kurul üyesinin bir araya gelememesi durumunda toplantı ve sonuç duyurusu bir hafta ertelenir.

**Jüri değerlendirmesi iki turlu, ilk turu TFSF kurallarına uygun olarak ONLINE PUANLAMA olarak, final turu yüz yüze yapılacaktır. COVID-19 salgını şartları gereği Seçici Kurul Üyelerinin bir araya gelmesinin mümkün olmaması durumunda, final turu ZOOM Meeting yöntemiyle ONLINE yapılacaktır.

10. TFSF Temsilcisi: TFSF atayacak

11. Yarışma Takvimi:

Yarışmanın Başlangıç Tarihi: 15.08.2022

Son Başvuru Tarihi : 07.11.2022 Saat 23.00 (TSI)

Jüri Toplantı Tarihi: 16.11.2022

Sonuç Bildirim Tarihi: 18.11.2022

Sergi ve Ödül Töreni sonradan duyurulacaktır.

12. Ödüller Sergilemeler:

• Birinciye: TFSF Altın Madalya + 7.500 TL

• İkinciye: TFSF Gümüş Madalya + 5.000 TL

• Üçüncüye: TFSF Bronz Madalya + 3.000 TL

• Mansiyon (3 adet): TFSF Mansiyon + 2.000 TL

• Sergileme (En fazla 30 Ad.): 500 TL

Ödül ve sergileme dışında düzenleyici kurum yarışmaya gönderilen fotoğraflardan 500 TL bedel karşılığı satın alabilir.

13. Yarışma Sekretaryası –İletişim:

Adı ve Soyadı: Gülçin TOPÇU- Adapazarı Belediyesi

İrtibat Tel: 0264 277 54 68- 321

E-posta Adresi: [email protected]

13. Yarışmamız, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) tarafından “TFSF 2022-092” numara ile onaylanmıştır.

14. Yarışma sürecinde ve salonda TFSF temsilcisi bulunacaktır.

YASAL UYARI

Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu ve üyesi derneklerinin uzun yıllara dayalı birikim, deneyim ve bilgilerinin ürünü olan ve fikri eser niteliğindeki örnek yarışma şartname metinleri, TFSF'nin yazılı izin ve onayı olmaksızın aynen ya da kısmen kullanılamaz ve alıntılanamaz.

Aksine davranış ve telif hakkı ihlalleri, FSEK, 5651 sayılı Kanun, BK ve TTK uyarınca yasal takip ve yaptırıma konu edilecektir."

word-belgesi-20791-20d09cb1c7bf0ee49e3f955f5d437528_html_74a5e65b57de7bfd.png

word-belgesi-20791-20d09cb1c7bf0ee49e3f955f5d437528_html_caf2c257bf57ad52.jpg

word-belgesi-20791-20d09cb1c7bf0ee49e3f955f5d437528_html_b955e00361bf0340.jpg

word-belgesi-20791-20d09cb1c7bf0ee49e3f955f5d437528_html_899f6540a92b1bea.jpg

TFSF O

word-belgesi-20791-20d09cb1c7bf0ee49e3f955f5d437528_html_b5bc58879537a802.png

word-belgesi-20791-20d09cb1c7bf0ee49e3f955f5d437528_html_6600297b727a545.jpg

15 Ağu 2022 - 22:12 - Gündemgöndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak T54 Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan T54 hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler T54 editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı T54 değil haberi geçen ajanstır.Anket Sizce Sakarya'nın en önemli sorunu ne?
Tüm anketler